Ankara Evlilik Danışmanı

Ankara Evlilik Danışmanı

Ankara Evlilik Danışmanı,  ilişki ve evlilikle ilgili yaşadığınız sorunlarda etkin çözümler bulmanıza yardımcı olacak uzman evlilik danışmanları ile yanınızda.

 

Evlilik, kan ya da çocuk edinme bağlarıyla birbirine bağlı, tek bir ev halkını oluşturan; karı koca, kız ve oğul, anne, baba, nine, dede, kız ve erkek kardeş olarak her biri kendi toplumsal konumu içinde birbirlerini karşılıklı etkileyen; ortak bir kültür yaratan, bu kültürü paylaşan ve sürdüren bireyler grubu olarak tanımlanabilir. Buna birleşik aile ya da geniş  aile  deniyor.

 Aile özünü  ise anne-baba-çocuk  ilişkisi oluşturuyor. Aile denildiğinde çoğu kez, farklı soylardan gelen ve birbiriyle kan bağı ilişkisi olmayan, genellikle henüz aile kurmamış çocuklarıyla özel ve ayrı bir konutta oturan bir erkekle bir kadının oluşturduğu birim anlaşılıyor. Bu tür bir yaşam düzeni, çekirdek aile olarak adlandırılıyor. Çocuğun dengeli gelişimi için zorunlu olan duygusal ortamı oluşturan normal aile, öteki çevrelerin amansız sertliğine karşı, çocuğun sığınacağı tek yer niteliğini kazanıyor.

 Ailede ruh sağlığı, hem evli bireylerin hem de çocuğun bedensel, zihinsel, toplumsal, duygusal ve cinsel gelişimini olabildiğince sağlıklı gelişimi  için temel etkendir. İnsan yavrusunun sağlıklı büyümek ve gelişmek için uzunca bir süre ailesinin sevgi, ilgi, bakım, koruma, destekleme ve yönlendirmesine gereksinimi vardır. Evli çiftler bir süre sonra ilişki problemleri, çatışmalar, cinsel sorunlar, akrabalık sorunları, maddi zorluklar vb. sorunlarla evlilik birliktelikleri sarsılmaya başlayabilir. İşte bu noktada uzman bir evlilik terapisi hizmeti sorunların üstesinden gelmelerine daha kolay yardımcı olacaktır. Ankara Evlilik Danışmanı, arayışında sizlere profesyonel hizmet sunarak sorunlarınızı çözmenizde yanınızdayız.

 Evlilik Danışmanı çeşitli evlilik terapisi tekniklerini uygulayarak ilişkide yaşadığınız olumsuz döngülerin farkına varmanıza yardımcı olur:

Evlilik Terapileri: Bu tedaviler, uzun yıllar, psikiyatriden bağımsız olarak gelişimini sürdürmüşken, son zamanlarda, çocuk psikiyatrisi ile de bütünleşmiştir. Bu yaklaşımın amacı, bireyi tedavi etmekten çok, ailedeki işlevini yerine getiremeyen ya da işlevini yitirmiş olan etkileşimleri, uygun yönde değiştirmek ve geliştirmektir. Evlilik terapilerinde özellikle şu üç akım yaklaşım ön plna çıkmaktadır:

(1) Sistem Kuramı ve Bütüncü Yaklaşım: 1950’de ortaya konulan genel sistem kuramının dayandığı ilke, “karşılıklı etkileşime önem vermek gerektiği ve bütünün, tek bir parçadan daha önemli olduğu”dur. İki kişi arasındaki etkileşimin bir gözlemlenebilen, bir de gözlemlenemeyen yönü vardır. Çocukların erişkinlerle ilişkileri sırasında edindikleri olumlu-olumsuz yaşantılar, onlarda bilinçdışı ve içsel çalışan örnekler oluşturuyor. Bu örnekler, etkileşimsel yaşantılara dayanan kendisi ve başkaları ile ilgili duygu yükü olan zihinsel tasarımlardır. Toplumsal yaşantı, önceden var olan örneğe göre bunlarla yorumlanıyor. Bu tasarımlardaki alt sistemler ve onların etkileşimleri, bireyler arasında sınırlar oluşturuyor. Bireyler arasındaki sınır, aile ile toplum arasındaki sınırdır. Bu kurama göre, ailelerin yardım başvurularının pek çoğu, işlev bozukluğu nedeniyle ailede bir bireyin gelişim dönemine ve dengenin bozulduğu döneme rastlıyor.

 (2) Yapısal Evlilik Terapisi: Bu terapi yaklaşımında, toplumsal yapı ve aile değişimi bağlantılarının incelenmesine ağırlık veriliyor. Tedaviyi gerçekleştiren kişi (evlilik danışmanı ya da evlilik terapisti), eşlerin günlük toplumsal ilişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla, sorunlu kişinin sözel ve sözel olmayan iletişimini inceleyerek, işlev bozukluğu olan etkileşimini kesiyor ve olumluya yönlendiriyor. Sorunluya, olumsuz davranışın altında yatan iyi niyeti göstermeye çalışıyor; kuşaklar arasındaki sınırı çizerek alt sistemlerden söz ediyor ve sorumluluğu örgütlüyor.

(3) Stratejik Aile Tedavisi: Bu yaklaşımı benimseyen evlilik danışmanı, ruhsal bozukluk belirtilerini, bozuk işlevsel etkileşimlerin yinelenmesi olarak görüyor. Belirtilere, hastalık olarak değil, sorun olarak bakıyor. Kısa süreli ve dolaylı bir tedavi yaklaşımını benimsiyor. Yaygın olmayan çözüm önerileriyle, olumsuz etkileşimi değiştirtmeye çalışıyor. Belirtiye, aileyi yöneten etken olarak bakıyor. Çocuklarla ilgili uygulamalı çalışmalara çok az yer veriyor. Diğerleri gibi bu aile tedavisinde de aile içi etkileşimleri ve belirtilerin etkileşimle bağlantısı ele alınıyor.

 

Ankara Evlilik Danışmanı, evlilik ve ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlarında size farklı bir bakış açısı kazandırmak, problemlerinizi çözmenize yardımcı olmaktadır.

Ankara evlilik danışmanı eşler arasında sadakat, güven, öfke problemleri, cinsel problemler, maddi sorunlar, ailelerin evliliğe karışması, iletişim çatışmaları, anlaşmazlıklar gibi sık karşılaşılan evlilik problemlerinde çiftlere etkin kalıcı çözümler üretiyor.

Ankara evlilik danışmanı, eşlerin yaşadığı bu sorunlarda, eşlerin yanlış davranış kalıplarının ve iletişim örüntülerinin farkına  ve davranışlarının farkına varmalarını, aile içi iletişimde yaptıkları hataların farkına varmalarını sağlar. Evlilik danışmanlığı yardımı alan  çiftlerin problemlerini daha kolay çözdüğü bilimlse araştırmalarla sabittir.

Siz de evlilik ve ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız sorunlarınızı çözemediğiniz, bir çıkmaza girdiğinizi düşünüyorsanız ankara evlilik danışmanından yardım alabilirsiniz.

 

Evlilik Danışmanı Dr.Hüseyin DOĞAN
Psikolojide Çift Doktora
Yurt İçi ve Yurt Dışı Sertifikalı Eğitimler
Güvenilir, Tarafsız Yaklaşım
İlişkiye Özelleştirilmiş Terapi Yaklaşımı


Evlilik Danışmanı ve Evlilik Terapisti Arıyorsanız Hemen Arayın!  Dr. Hüseyin DOĞAN

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top