DİKKAT EKSİKLİĞİ, DÜRTÜSELLİK VE HİPERAKTİVİTE NEDİR?

Dikkat Eksikliği olan kişiler; uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.

Hiperaktif olan kişiler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsel kişiler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

DSM 5’e göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) teşhisi konulabilmesi için aşağıdaki maddelerden çocuklarda 6 ya da fazlası, 17 yaş sonrası için en az 5 tanesinin olması gerekiyor.

Bu Bulgular şöyledir; 

Dikkat eksikliği

 • Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar,

 • Dikkatini korumada sıkıntı yaşar,

 • Dinlemez görünür,

 • Verilen komutları izlemede güçlük çeker,

 • Organizasyon sorunu yaşar,

 • Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan hoşlanmaz,

 • Eşyalarını kaybeder,

 • Dikkati kolayca dağılır,

 • Günlük işlerini unutur.

Hiparaktif-dürtüsel

 • Durduğu yerde duramaz; elleri, ayakları kıpır kıpırdır,

 • Uzun süre oturmada sıkıntı yaşar,

 • Çocukken koşar ya da tırmanır, yetişkinken yerinde duramaz,

 • Sessizce bir şeyle meşgul olmada sıkıntı yaşar,

 • Motor takılmış gibi veya düz duvara tırmanırcasına hareketlidir

 • Çok konuşur,

 • Karşıdaki kişi sorusunu bitirmeden cevabı yapıştırır,

 • Bekleme gerektiren ya da sırayla yapılan işlerde sıkıntı yaşar,

 • Başkalarının sözünü keser

Birleşik: dikkat eksikliği ve  hipearktivite ve –dürtüselliğin birlikte olduğu durum

 • Yukarıda her iki gruptaki bulgulara bir arada rastlanabilir.

Çocuğunuz ya da bir başkası için “hiperaktif” kelimesini kullanıyorsanız bunun doğru olması için öncelikle bu tanımı yapmanıza neden olan yukarıdakilere benzer durumlar

 • Israrla devam etmeli ve/veya giderek artmalı

 • Öğrenme güçlükleri yaşanmalı

 • Uyum sorunları yaratmalı

İşte o zaman şüphelerinizi gidermek için bir uzmanla görüşmenin vakti gelmiş demektir.

Aynı tanı, farklı belirtiler, farklı tedavi yöntemleri…

DİKKAT EKSİKLİĞİ İLE EN ÇOK KARIŞTIRILAN DURUM ÇOCUĞUN KAYGIDAN DOLAYI DİKKATİNİ VEREMEMESİ DURUMUDUR. HALBUKİ DİKKAT EKSİKLİĞİ SORUNU ZAMANA GÖRE ARTMAZ VE AZALMAZ NÖROLOJİK BİR SORUNDUR.

İşte bu yüzden gerçekten dikkat eksikliği olan çocıklar, akademik zorluklar (öğrenme sorunları, yavaş öğrenme vb.), ev ve aile içi sorumlulukları yerine getirememe, okul sonrası aktiviteleri sürdürmede zorluklar, ödevlerini zamanında bitirememe, unutkanlık vb. konularda sorunlar yaşarlar. Örneğin;  okul araç gereçlerini getirme, kahvaltı yapmayı hatırlama, temiz kıyafetlerini bulma gibi günlük yaşamın basit gerekliliklerini yerine getirmek bile bu çocuklar için zor olabilir. Çocuğunuzda gerçekten dikkat eksikliği sorunu olup olmadığını anlamak için uluslararası geçerliliği olan bilgisayar tabanlı dikkat eksikliği testi uygulatarak neler yapılması gerektiği konusunda destek alabilirsiniz.

1 DSM, yani İngilizce adıyla Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  Türkçe adıyla Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen kitap.

Çocuklarda;

İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan

Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan

Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)

Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan

Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren

Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite düşünülebilir.

Yetişkinlerde;

Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren

Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan

Sık trafik kazası yapan

İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen

Yerinde duramama ve eyleme geçme konusunda sabırsızlanan kişiler dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayabilirler.

Dikkat Eksikliği, Dürtüsellik ve Hiperaktivite bozukluğunu %90 Kesinlik Oranıyla Tespit Ediyoruz.

  MOXO Dikkat Testi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

MOXO, Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

MOXO Genç ve Yetişkin testi; 13-70 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve danışan gözlem süreçlerinde danışanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç ve Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

NEDEN MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ YAPTIRMALIYIM?

MOXO  dikkat performans  testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların-  kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen  bir testtir . Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

Ankara Moxo Dikkat Testi Ölçümü Merkezi olarak farkımız;

Moxo testi sonuçlarına göre sadece dikkat eksikliği ya da dürtüsellik teşhisi koymuyoruz. Çok detaylı bir eğitim ve tedavi planı çıkarıyoruz. Günlük evde, bireysel yaşamda ve okulda nelerin yapılması gerektiğine ve alınması gereken önlemlerle ilgili değerlendirme raporu ile bu sorunun üstesinden kalıcı şekilde sonuç elde edebilmeniz için özelleştirilmiş eğitim ve terapi hizmetleri sunuyoruz.

Dr.Hüseyin Doğan

Psikoterapist

Eğer çocuğunuzda dikkat eksikliği varsa dikkat eksikliği olup olmadığını Bilgisayarlı Test  ile ölçtürüp eğitim planı yaptırmak için sitedeki iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz.